Letölthető dokumentumok, nyomtatványok

 
Adóügyi nyomtatványok
Építésügyi nyomtatványok
Anyakönyvi nyomtatványok
Szociális ügyi nyomtatványok
Kereskedelem ügyi nyomtatványok
Adóügyi nyomtatványok

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
önkormányzati rendelete a helyi adókról. Hatályos: 2019.01.01

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2018. évről
BEJELENTÉS magánfőzésre szolgáló desztilálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről.
BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS.
BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról.
ADATBEJELENTÉS az épület, épületrész utáni építményadóról
Fizetési könnyítés (fizetési halasztás, részletfizetés) iránti kérelem.
ADATBEJELENTÉS a gépjárműadóról
ADATBEJELENTÉS a reklámhordozó utáni építményadóról
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
BEVALLÁS az előrehozott helyi adóról
kiegészítő lap az építményadó, illetve telekadó adatbejelentéséhez (ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet)
BEVALLÁS Előállított magánfözött párlat után
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2017. év
ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról
Magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelem adó bevallása*
BEVALLÁS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjhoz
ADATBEJELENTÉS a telekadóról
Megállapodás az adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
Túlfizetési kérelem

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat beszedési számlaszámai:

Gépjárműadó beszedési számla:                                          11737076-15366928-08970000
Iparűzési adó beszedési számla:                                          11737076-15366928-03540000
Építményadó beszedési számla:                                          11737076-15366928-02440000
Késedelmi pótlék beszedési számla:                                    11737076-15366928-03780000
Telekadó beszedési számla:                                                 11737076-15366928-02510000
Idegen bevételek beszedési számla:                                    11737076-15366928-04400000
Egyéb bevételek beszedési számla:                                     11737076-15366928-08800000 Tartózkodási idő utáni bevételek beszedési számla:            11737076-15366928-03090000
Talajterhelési díj beszedési számla:                                     11737076-15366928-03920000
Bírság beszedési számla:                                                     11737076-15366928-03610000
Eljárási illetékek beszedési számla:                                      11737076-15366928-03470000
Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla:     11737076-15366928-02820000

Építésügyi dokumentumok
Építésügyi hatósági engedély kérelem
Építésügyi hatósági bejelentés
Egyéb építésügyi hatósági eljárás
Hatósági bizonyítvány kérelem
Építési hulladék tervlap
Bontási hulladék tervlap
Statisztikai adatlap építési engedélyhez
Statisztikai adatlap használatbavételi engedélyhez
Az építési tevékenység megkezdésének előzetes bejelentése
Az építési tevékenység megkezdésének utólagos bejelentése
Fellebbezési jogról való lemondás
 
Anyakönyvi dokumentumok
Kifüggesztési kérelem eladás esetén
Kifüggesztési kérelem haszonbérlet esetén
 
Szociális ügyi dokumentumok
 
 
Kereskedelem ügyi dokumentumok
Hatósági Biz.kérelem 3,5 tonnát meghaladó tgk.tárolásához
NYOMTATVÁNY bejelentés köteles ker.tev.
NYOMTATVÁNY bejelentés ker. tev. megszüntetéséről
NYOMTATVÁNY Működési engedély kérelem
NYOMTATVÁNY nyitvatartás változás bejelentéséhez
NYOMTATVÁNY Szálláshely megszüntetéséről
NYOMTATVÁNY szálláshely változás bejelentés
NYOMTATVÁNY Szálláshely-üzemelt kérelem
NYOMTATVÁNY bejelentésköteles ker.tev.VÁLTOZÁS
S E G É D L E T a működési engedély kiadási kérelemhez
S E G É D L E T bejelentés-köteles tevékenység
Szálláshely üzemeltetési és nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely
TÁJÉKOZTATÓ ker.tev.bejelentéséhez
TÁJÉKOZTATÓ Telepengedély és bejelentés köteles ipari tevékenységhez
TELEPENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM
vissza a nyomtatványválasztáshoz